Informatie patiënten

Raadplegingen

Alle raadplegingen zijn op afspraak

Afspraken kunnen 24/24h online gemaakt worden via de knoppen hierboven, via www.mijnonlineagenda.be of via de app

Indien alle online afspraken volzet zijn kan u ons nog steeds telefonisch bereiken

Afspraken kunnen ook telefonisch gemaakt worden, hiervoor belt u best tussen 9 en 11h of tussen 17 en 19h op het nummer 013/78 48 18

Indien u een afspraak voor meerdere personen wenst, gelieve dan een dubbele afspraak of voor elke patiënt afzonderlijk een afspraak te maken

Verwittig steeds tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan naleven, zo kunnen andere patiënten ook snel verder geholpen worden

Probeer steeds op tijd te komen voor uw afspraak, anders laat u de volgende patiënt ook wachten

De artsen staan ook in voor spoedgevallen, hierdoor gebeurt het soms dat u toch nog even moet wachten ondanks uw afspraak

In principe worden er geen adviezen, voorschriften of attesten telefonisch afgeleverd, dit is in strijd met goede geneeskunde

Huisbezoeken

Huisbezoeken moeten steeds telefonisch aangevraagd worden, liefst voor 11h

Vermeld steeds duidelijk uw naam, voornaam, adres en de reden voor het huisbezoek

Huisbezoeken zijn enkel voorbehouden voor patiënten die zich moeilijk naar onze praktijk kunnen begeven

In het praktijkgebouw beschikken we over alle mogelijkheden en de juiste hulpmiddelen om u verder te helpen,

daarom ontvangen we u het liefst op afspraak in ons kabinet

Resultaten

De bespreking van de resultaten van een technisch onderzoek (bloedname of beeldvorming bv) vraagt vaak duiding en een aangepast beleid

Daarom vragen we u voor de bespreking van de resultaten steeds een afspraak te maken

Enkel in bijzondere gevallen (beperkte resultaten) kan de arts met u een moment afspreken waarop u het resultaat telefonisch kan opvragen

Spoedgevallen

Voor dringende gevallen tussen 8 en 19h kan u steeds contact opnemen via 013/78 48 18

Voor spoedgevallen tussen 19 en 8h (nacht) of tijdens het weekend kan u een beroep doen op de wachtdienst via 1733 of via www.mediwacht.be

De apotheek van wacht vindt u via 0903/ 99 000 of via www.apotheek.be 

De tandarts van wacht vindt u via 0903/ 39 969 of via www.tandarts.be/wachtdienst

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het beheer van al uw medische gegevens door één artsenpraktijk draagt bij aan een betere kwaliteit van de zorg, dit gebeurt via het GMD

Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten

Een GMD afsluiten is kosteloos, de arts vraagt dit elektronisch aan bij het ziekenfonds

Hiervoor moet hij echter uw identiteitskaart inlezen, voor kinderen die nog geen kids-ID hebben kan het ISI+ kaartje gebruikt worden

Breng daarom steeds uw identiteitskaart, kids-ID of ISI+ kaartje mee naar de raadpleging

Derdebetalersregeling

Voor alle patiënten passen wij normaal de derdebetalersregeling toe, de patiënt betaalt dan enkel het remgeld en de rest van het honorarium wordt rechtstreeks door het ziekenfonds aan de arts betaald

Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen of werklozen betalen normaal 1€ remgeld

Patiënten met een statuut ‘chronisch ziek’ en patiënten in tijdelijke financiële noodsituatie betalen normaal 4€ remgeld

Verzekeringsonderzoek


Een verzekeringsonderzoek is geen gewone consultatie

Wij vragen hiervoor de erelonen gebaseerd op de adviestekst van 2007 van Domus Medica en de Syndicaten van Huisartsen. Deze erelonen liggen voor een levensverzekeringsonderzoek tussen de 100€ en 300€, afhankelijk van de gevraagde prestaties door de verzekeraar

Indien uw verzekering voor u deze vastgestelde tarieven niet wenst te betalen, zullen wij u vragen het verschil bij te betalen