Takenpakket

Wij kunnen zorgen voor alle aspecten van de huisartsgeneeskunde

 • Algemene medische zorg voor baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en senioren
 • Opvolging en behandeling van chronische aandoeningen: hoge bloeddruk, suikerziekte, hartlijden, longlijden, arthrose , gewrichtslijden, maagdarmziekten, schildklierlijden, …
 • Algemene preventie en preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, … )
 • Eerste hulp bij spoedsituaties
 • Behandeling van snijwonden, kleine ongevallen, sportongevallen
 • Pre-operatieve onderzoeken, ECG (electrocardiogram)
 • Gynaecologie: pilcontrole, uitstrijkje, borstcontrole, soa-screening, …
 • Zwangerschapsbegeleiding (steeds in samenwerking met de gynaecoloog) en post-natale begeleiding
 • Vaccinaties van baby’s, kinderen en volwassenen
 • Opvolging van ontwikkeling en groei van baby’s en kinderen
 • Traumatologie: tapen, spalken, gipsen
 • Infiltraties
 • Dermatologie: acné, eczeem, huiduitslag, …
 • Wratten, huidletsels en onderhuidse knobbeltjes: plannen verder onderzoek, bevriezen, wegsnijden, ...
 • Gezondheidsvoorlichting en reisadvies
 • Arbeidsongevallen
 • Psychische problemen: burn-out, relatieproblemen, depressie, conflicten op het werk, ...
 • Palliatieve thuiszorg en stervensbegeleiding
 • Verzekeringsonderzoek
 • Doorverwijzing naar een specialist of andere gezondheidswerker